ฟรี
  • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
    หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

  • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
    หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

ประวัติโรงเรียน

          ประวัติโรงเรียนดงมอนวิทยาคมโรงเรียนดงมอนวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 61 ไร่ 2 งาน 51 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ บ้านดงมอน บ้านดอนสวรรค์ บ้านสงเปลือย บ้านดอนส้มโฮง บ้านเหล่าแขม บ้านจอมมณีเหนือ บ้านห้วยยาง บ้านนาดี บ้านไร่และบ้านโชคชัย

          โรงเรียนดงมอนวิทยาคมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคา ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2538 โรงเรียนอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 33 กิโลเมตร โดยสภาตำบลดงมอนได้บริจาคที่ดินสาธารณะประโยชน์หนองกะปาดให้ ตามเอกสารหลักฐาน (สธ.1) เลขที่ 22957 ให้กับทางกรมสามัญศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน