ฟรี
  • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
    หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

  • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
    หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ 
ดมว.

สีประจำโรงเรียน
สี เขียว-ทอง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นหม่อน หรือใบหม่อน